Obchodní den 13.6.2013

Vstup jedna

Vstup v předpřipravené oblasti.
Výstup na MID, POC, hraně předchozí vyvážené oblasti.
Ideální bylo vstupovat až na dalších úsečkách a ne na první.

Obchod na burze...

Vstup dvě

Vstup v zóně, po té jsem zazmatkoval, reentry v zóně a pod close volatilní úsečky.
Výstup na ORH a volatility targetu.

Obchod na burze...

Equity křivka

Obchod na burze...