Obchodní den 16.6.2013

Vstup jedna

Odraz od předpřipravené zony, hrana volatilní úsečky, IMD4 z premarketu, bez pěkného oderflow, slušný tick.
Výstup na volatility targetu.

Obchod na burze...

Vstup dvě

Odraz od MID a VAL, zbytečně uspěchaný, navíc jsem jestě posunul SL, který jsem měl utažený, protože vstup byl agresívní.
Přístě minimálně počkat na to, jak se situace bude vyvíjet.
Vedl jsem také při obchodu Skype hovor, takže přístě všechno povypínat!

Obchod na burze...

Equity křivka

Obchod na burze...