Obchodní den 24.6.2013

Dneska mě dostal tredující trh.
Ale nelituji, nabyl jsem nové zkušenosti a přidal další pravidla do to-do listu.

Obchod jedna

Spekulace již v premarketu na odraz od zóny.
Výstup na těsném stoplossu.

Obchod na burze...

Obchod dvě

Zcela chybný vstup. Měl jsem tam namalovanou zónu, ale chtělo to počkat na další úsečku. Jednoznačné porušení pravidel.
Výstup těsný stoploss.

Obchod na burze...

Obchod tři

Spekulace na odraz od zońy po vyčerpání na HOD. Zóna není na obrázku vidět, ale původně tam byla.
V prvním obchodě mě překvapil report. Report si musím příště poznamenat a dát na papír vedle monitoru, abych na něj nezapomněl.
Druhý obchod také spekulace na odraz od zóny, stoploss byl za zónou.

Obchod na burze...

Obchod čtyři

Chybný vstup, FVR, ale žádné další pravidlo.
Výstup na těsném stoplossu.

Obchod na burze...

Obchod pět

Zde jsem střídavě spekuloval na odraz od přední hrany separátoru v divergenci a na pokračování pohybu k zadní hraně.
Správně by bylo asi vstup s přední hrany trendového separátoru nebrat nebo pokud ano, brát správný směr a střídavě neprodávat a nekupovat.

Obchod na burze...

Obchod šest

Odraz od přední hrany trendového separátoru v divergenci.
Výstup na ORH a po vyčerpání pohybu.

Obchod na burze...

Obchod sedm

Odraz od zadní hrany reverzního separátoru, nákup jsem nestihl, proto re-entry výše na oderflow.
Výstup na volatility profit targetu.

Obchod na burze...

Equity křivka

Obchod na burze...