Obchodní den 25.8.2014

Souhrn dne

Několik zbytečných a chybných vstupů, nevystoupení při dvojnásobném pohlcení prodávajících.
Několik pěkných obchodů. Celkově moc obchodů.

Obchod jedna

Vstup limitem na výběžku s tím, že jsem počítal s možným překonáním GH, což se také stalo. Následně trestuhodné nevystoupení z obchodu, když byly pohlcované prodeje. Re-entry byl zcela chybně.

Obchod na burze...

Obchod dvě

Vstup na open a spodním výběžku volume. Výstup na horním výběžku volume, na druhé straně vyvážené oblasti. To samé se opakovalo za chvilku.

Obchod na burze...

Obchod tři

Vstup na horní hraně vyvážené oblasti a pohlcených nakupujících. Výstup při pohlcení prodávajících.
Další vstup do protipozice jenom na základě oderflow byl chybný.

Obchod na burze...

Obchod čtyři

Odraz od ORH při pohlcených nakupujících. Byl jsem ale v up-trendu opatrný. Výstup při nástupu nakupujících.

Obchod na burze...

Equity křivka

Obchod na burze...