Obchodní den 2.9.2014

Souhrn dne

Nebylo ideální. Zejména čtvrtý obchod, kde jsem nepočítal s korekcí k POC.

Obchod jedna

YM v divergenci, vstup na volatilní úsečce. Výstup, když oderflow nebylo ideální.

Obchod na burze...

Obchod dvě

Vstup po nástupu prodávajících v zóně. Výstup na výběžku ve volume-profilu, když byly pohlcováni nakupující.

Obchod na burze...

Obchod tři

Vstup na hraně oblasti. Výstup na POC.

Obchod na burze...

Obchod čtyři

Vstup po korekci, když začali nastupovat prodávající na základě struktury volume profilu. Bohužel korekce byla hlubší.
Výstup na těsnějším SL pod MID a vwapem. Zde jsem měl počítat s korekcí k POC.

Obchod na burze...

Equity křivka

Obchod na burze...