Obchodní den 14.10.2014 (-81.08$)

Obchod jedna

Nákup na hraně oblasti po nástupu nakupujících. Bohužel jsem nestihl vystoupit na pohlcení nakupujících, bylo to moc rychlé.
Re-entry ve stejném smysl, ale trh šel níže.

Obchod na burze...

Obchod dvě

Odraz od open a nočního POC. Výstup těsný SL.

Obchod na burze...

Obchod tři

Odraz od MIDu. Bohužel neúspěšný.

Obchod na burze...