Obchodní den 22.10.2014 (-131.08$)

Obchod jedna

Odraz od hrany volatilní úsečky, LVN. Výstup na těsných SL.

Obchod na burze...

Obchod dvě

Chybný trendový obchod.

Obchod na burze...

Obchod tři

Revers na open, volatilní úsečka. Výstup na těsném SL.

Obchod na burze...