Experimentální vstupy

17.9.2014

+40.98$
SL dva tisky nad předpřipravenou oblastí a tři ticky na GH, těsně nezasažen.
Výstup, když se trh v oderflow zarazil. Původní výstup měl být na uzavření GAPu, fialová linka.

Obchod na burze...

Equity křivka experimentálních vstupů

Obchod na burze...